เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน อบต.บ้องตี้

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

โครงการปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน อบต.บ้องตี้ โดยทำการต่อเติมขยายห้องกองคลัง 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง