วัดบ้องตี้ล้วนพูลผลาราม

ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง