องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้

79 หมู่ 1 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
โทรศัพท์ : 034-686433