เผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายห้วยโป่ง หมู่ 3 ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

 ประเภท : 

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายห้วยโป่ง หมู่ 3 ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ. กาญจนบุรี

โดยมีขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมวางที่ คสล จำนวน 7 ท่อน  ตามแบบ อบต.กำหนด